3 תשובות
את מדפיסה את הדף שכתוב ששילמת ואז באה לקופה ונותנים לך את הכרטיס
יש לך 2 אופציות-
מדפיסה את האישור במייל ומביאה
הולכת לקופות עם האשראי ומדפיסים לך שם