10 תשובות
כן
למרות שאני אישית לא הייתי נמשכת
כן. לגיטימי
1. אין שום דבר שאוסר על כך
2. אישית לא הייתי רוצה
ברור