2 תשובות
לאדעת
אנערף...כמו כל סלנג כנראה, אין מקור ברור.