2 תשובות
היקף: 2R כפול פאי
שטח: R^2 כפול פאי
אנונימית
היקף- קוטר כפול פיא
שטח- רדיוס בריבוע כפול פיא