3 תשובות
אין
אני גרה שם באמת שאין
חוץ מללכת לתחנה המרכזית בשביל לנסוע לעיר אחר
אני גר שם-אין מה לעשות