תשובה אחת
סימנו לך 90 מעלות...זווית ישרה ואם את רוצה לסמן תיכון שסמני את השתי צלעות השוות בשתי פים או באותו קשקוש שיבינו שהם שוות