4 תשובות
כן?
אנונימית
שואל השאלה:
למה מאנונימי אבל^
ככה. מה אתה צריך?
אנונימית