3 תשובות
ניתן לראות כי אפשר ליצור שתי משולשים כאן: אחד עם בסיס המחבר בין נקודות חיתוך הקרובות יותר של החותכים עם המעגל והשני עם נקודות חיתוך הרחוקות יותר, כך שהקודקוד ממנו יוצאים החותכים מהווה מעין הטופ של המשולשים.
ניתן להוכיח כי זויות הבסיס של שתי המשולשים שוים, ע"י שימוש ב"סכום זויות נגדיות במרובע חסום במעגל הוא 180 מעלות".
מכאן ניתן להשתמש בדמיון משולשים לגבי צלעות ה"שוקיים" ולהוכיח כי היחסים שווים.
יש פתרון מצורף עם קישור לפתרון, בהצלחה !
הוכחות ניתן לעשות רק באמצעות ציורים ושרטוטים ואת זה לא ניתן לעשות דרך האתר