4 תשובות
אתם מאוהבים ועוד איך..
שאתם מאוהבים
שאתם מאוהבים אחד בשניה
שאתם כן מאוהבים אחד בשני.