4 תשובות
שואלים איך הוא לא גילה את כפתור החרום?
שואלים אותו: אתה חיי?
מגלים את אמריקה המערבית
אנונימיתתת
סתם תאמת לא הייתי יודעת בכלל שזה הוא:O חח