13 תשובות
6
~L~
8
9
9 וחצי
9 נראה לי
10
Gzi
7-9 כזה תלוי באיזה יום