4 תשובות
1000 גרם
1000. התשובה נמצאת בגוף השאלה, כלומר - קילו = אלף.
בתרגום פשוט קילו (אלף) גרם (גרם.) - אלף גרם.
1000 גרם בקילו ו7700 קלוריות בקילו
אנונימי