5 תשובות
נכון
אני
כן, קרה לי כמה פעמים.
אני פשוט מתעלמת.
כן, במיוחד כשהתשובה נכונה
צודקת