8 תשובות
זה תלוי בנתונים שיש לך.
שואל השאלה:
אין לי עוד ניתונים..
אנונימית
מה זאת אומרת? מה השאלה?
שואל השאלה:
בסירטוט חשבו את ערכו של איקס...
אנונימית
מה יש בשרטוט?
שואל השאלה:
יש לי איקס ועוד שמונים... ואני צריכה למצוא את האיקס איך אני עושה את זה?
אנונימית
שואל השאלה:
בסירטוט יש מקבילית ובצד של המקבילית יש 80+ איקס.. ואני צריכה למצוא את האיקס
אנונימית