3 תשובות
תלוי בדואר זה יכול להגיע תוך שבועיים וזה יכול להגיע תוך חודשיים
זה תלוי במה הזמנת
משקל
שולח
שבועיים גג, האיכות סבבה