4 תשובות
הוכחות פורמליות? כאילו חפיפת משלושים?
שואל השאלה:
לא הוכחות רגילות שאומרים נגיד הוכיחו שזה שווה לזה או הוכיחו שזה מאונך דברים כאלה פשוט אני לא רגיל לתרגילים כאלה אז לא יודע במה להתחיל
אז מה צריך להוכיח?
שואל השאלה:
מלבן ומקבילית