8 תשובות
לא
לא.
שואל השאלה:
מה צריך כדי שתעלה האמינות?
מ50 ומעלה צריך להכנס כדי לקבל אמינות.
מ50 ומטה היא עולה לבד.