6 תשובות
שיהיו לך הרבה יחידות
תעודת בגרות מצטיינת זו תעודה עם ממוצע מעל 90, תעודה עם הצטיינות יתרה זו כזו עם ממוצע מעל 95. בנוסף אני מניחה שלרוב מקבלים טופס עם הבגרות של צל"ש.
שואל השאלה:
יש לי מלא יחידות כבר 30 ומעלה
אנונימית
שואל השאלה:
ובאיכותית כתוב לי שזה בגרות איכותית?
אנונימית
לא חושבת. או הצטיינות או הצטיינות יתרה, וברגילה פשוט לא כותבים.
שואל השאלה:
אז מה הם מבלבלים לנו תמוח עם תעודה בגרות איכותית ממוצע 70
ומצטיינת 90
אנונימית