4 תשובות
להוריד
לדעתי זה יפה שהעגיל באף נקודה ויש ספטום
תשאירי.
זה הכי יפה לדעתי נזם וספטום ביחד.
להוריד זה נראה ממש מוזר ביחד
MCR