3 תשובות
אם אתה לא רוצה להפסיד חומר ואחר כך להשלים אז כן תלך
אין צורך. אלא אם כן יש שיעור חשוב.