5 תשובות
כל אחד ומה שהוא אוהב לדעתי..
מבחינה מינית אולי כן נמשכים לאלא שזורמות ונראות טוב..
כי איתם אפשר לדבר.
אבל אני לא נמשך לפרחות, אני נמשך לבנות עם ביטחון שלא יושבות בצד ומפחדות בכל העולם.
אני יותר מעדיף את הנשיות והביישניות
אישית אני אוהב ביישניות זורמות כאלה, אבל פרחות... אני לא יכול לסבול...
אני נמשך יותר לפריקיות בגלל שיותר קל לדבר איתן ולא כל דבר הוא איזה רמז או משהו שאני אמור להבין בהתנהגות, הן ישירות יותר לרוב אבל אני בחיים לא ייצא עם פרחה