6 תשובות
מכנס קצר זה בכלל לא יפה
כן
כן
/\
לדעתי לא
חד משמעית