6 תשובות
לא, אנחנו נמצאים בעולם מתקדם ומתפתח וגם מי שלא מצליח במערכת כזו חייב לפכות את המינימום הבסיסי של ידע בשביל שיוכל להסדר בעולם
אני חושב שצריך להשאיר
אם לא יהיה את החוק כל ילד שקצת קשה לו לא יילך
אבל מצד שני יש את אלה שבאמת לא יכולים ולא בנויים לזה
זה צריך להיות חובה אחרת לילדים לא תהיה השכלה.
לשנות. לעשות שלא יהיו חייבים בגרות לחוק, אבל בתנאי קבלה למקומות יהיו אותו דבר. מה גם שזה יוזיל את מחירי החינוך
להשאיר חובה
לשנות להשאיר חובה עד כיתה ח כזה מעבר לכך זה מיותר לא יעזור לנו בחיים כלום