4 תשובות
לכל אחד בעיקרון משקל זהה, והממוצע שלהם יחשב בתוך ציון המתכונת .
יתחשבו יותר בגבוה אם יש ממש פערים, תלוי בנהלים של בית הספר.
מוזר לנו היה מגן אחד
בכללי מחשבים ציון של מגן אחד0.3הציון במגן+0.7הציון של הבגרות
אנונימית
שואל השאלה:
כן לא בכל בית ספר יש כמה מגנים ^
אנונימית
אין הבדל
שני המגנים חשובים באותה מידה