7 תשובות
זה מקרה מאוד נדיר אבל כן.
לא
שואל השאלה:
מכירה אנשים כאלה שסיפרו לך?
לא חושבת
אני לא מכירה, אבל אני מניחה שמבחינה סטטיסטית, קיימים בודדים כאלה בעולם.
הלוואי עליי
וכן זה הגיוני יש אנשים בלי רגשות
אנונימית
לא הגיוני
דבר ראשון אין דבר כזה בלי רגשות, וגם אם יש דבר כזה, אין סיכוי שבחיים משהו לא בכה מרפלקס כי נכנס לו משהו לעין, או כי הוא עייף או דבר כזה.