3 תשובות
ליוויתן שהוא ירוק
אתה מתכוון הלוויתן הכחול?
שואל השאלה:
לא
הירוק
אנונימי