9 תשובות
מ ש ט ר ה ולערב הורים.
משטרה
משטרה, לערב הורים
משטרה והורים דחוף
הורים ומשטרה דחוף!
אכן משטרה, זה לא צחוק בכלל ויש אכן בנים שבאמת מסוגלים לעשות דבר כזה רק בגלל שהם נואשים לזו שהם אוהבים.
אל תעזבי את זה,תטפלי בזה מהר.
זה איום בכל צורה.
משטרה דחוףף