4 תשובות
רשת 13 אבל זה בטח עוד לא עלה כרגיל
רשת 13
חכי למחר יהיה לך ברשת 13
/\
מחר נראה לי יעלה ברשת 13