7 תשובות
לדעתי כן
לא.
לא
לא
אני חיה עליהן, חולה עליהן, הן פשוט מושלמות
אנונימית
לא ,
יש לי אותן והן מושלמות