3 תשובות
תתחיל לדבר איתה
תגיב לה משהו על הסטורי או שתשאל אותה משהו בבית ספר ותפתח שיחה..
תתחיל לדבר איתה ותראה איך היא עונה לך וכאלה ומשם זה יזרום כזה