6 תשובות
וכשבהשתעשעויותיהם
ולכשתתמרמרנה
אינצקלופדיה
אינטרדיסציפלינריוּת
ממטרה,
כי בין ה-מ' ל-ה' יש מטר.
#בדיחות_של_כיתה_א'
ולשכשתרנגולותיהם.