19 תשובות
צד שמאל
הימני
ימין
ימין
ימין
הזה עם הסווצרט השחור
עם הלבן תלבש.
ימין
צד ימין
שמאל
*תיקון מסתכל על זה שוב *
עדיף ימין
צד ימין
ימין
שמאל