4 תשובות
לא ירד
אנונימי
לא ירד. לפני שנתיים ירד
לא
לפני שלוש שנים
לא:(
לפני איזה שלוש ארבע שנים ירד
אנונימית