11 תשובות
כמובן
האופי יותר חשוב.
אם הוא 1.80 לפחות אז כן
פוסלת נמוכים
אנונימית
בוודאי שכן.
הכי חשוב האופי ומי שהוא.לא איך שהוא נראה..
האופי יותר חשוב
אם הוא לא לטעמי ממש לא, האופי הכי חשוב אבל גם נראות זה משהו.
כן אם אני נמשכת אליו ואוהבת את האופי שלו והוא מטופח
למה לא?
כן.
לא. אין טעם אם אין משיכה.
אם אני נמשכת אליו אז בטח, ויצא לי להימשך לאנשים שלא נחשבים ל"יפים" בעיניי אחרים
בסופו של דבר יופי זה עניין של טעם
אבל אם אני לא נמשכת אליו אז לא, אין מצב.
אם אין משיכה בשיט.. אני לא אוכל גם אם ארצה