תשובה אחת
למדוד חום ולהראות לה שיש לך חום.

זו הדרך היחידה שהורה מאמין שהילד חולה גם עם הוא משתעל ולא יודע מה