תשובה אחת
אם זה לא היה בצחוק אז זה גם אני הייתי נעלב
באותו הנושא: