5 תשובות
למה אתה שואל אותנו?אתה המומחה לענייני דת ותורה
תענה לעצמך כי אני די בטוח שהאתאסיטים שדומים לבהמות לא ידעו לענות לך
לא אני לא אתה ולא אף אחד על פני אדמה יכול להגיד לנו מה המטרה של מצוות בן אדם למקום הדבר היחיד והכי חשוב שאנחנו יכולין לשלוט בו זה מצוות של בין אדן לחברו אני חושב שצריך להשתדל לעשות בן אדם למקום אבל אי אפשר להוכיח אף אחד כי אף אחד לא יודע על מה שופטים אותך למעלה תנסה להיות הבן אדם הכי טוב שאתה יכול תודה לה' איפה שאתה יכול ותדון כל אחד לכף זכות
שואל השאלה:
נדרתי נדר, אם האתאיסטים היו דומים לבהמות - זה עוד היה טוב, כי בהמה (בנגיוד לאתאיסטים) מכירה את בעליה וגומלת טוב למי שמאכיל אותו. הבעיה היא שהם לא כמו בהמה ואין לי מה לעשות אם זה, הם ורק הם יכולים לתקן את עצמם, כי הקב"ה נתן לנו את חופש הבחירה. אני רק שאלתי אותם על היתרון (אם הם בכלל חושבים שיש להם יתרון על הבהמה, אני לא יודע).
אל תשפוט בןצאדם עד שלא תעמוד במקומו
שואל השאלה:
#עיניים כחולות 2, הרמב"ן כתב בסוף פרשת "בא" (פרשה שקרו אותה השבת, דרך אגב) שהתכלית של כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה לו. לא מסכים שאי אפשר להוכיח אחד, כי התורה (ויקרא יט, יז), אלא המוה הזאת (כמו מצוות אחרות) כוללת פרטים כאלה ואחרים והפם מפורטים באורח חיים, סימן תרח, סעיף ב, הגה, עיין שם ובפירוש "משנה ברורה" על אותו מקום.הגמרא (שבת לא ע"א) גם אמרה מקצת מהדברים על מה נותנים את הדין בבית של מעלה וזה לשונה: "אמר רבא: "בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: "נשאת ונתת באמונה?", "קבעת עתים לתורה?", "עסקת בפו"ר?", "צפית לישועה?", "פלפלת בחכמה?", "הבנת דבר מתוך דבר?" ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו - אין, אי לא - לא".
לגבי לדון לכף זכות, עיין במפרשים על המשנה באבות פרק א, משנה ו, שם תראה את מיש צריך לדון לכף זכות, ואת מי זה רק חסידות ואת מי צריך לדון אפילו לכף חובה.
באותו הנושא: