4 תשובות
It matters to him*
לא,
sub for someone = להחליף אותו/לבוא במקומו
****************
subordinate to someone = הכוונה להיות כפוף למישהו, מי שמתחתיו