5 תשובות
כן
כן
לא
911
אכן
אפשר לקבל רק אם הציון הוא מעל 45 והוא הנכשל היחידי.
911