6 תשובות
14 בערך
אבל הורידו לנו תציונים בגלל התעודה :(
40. רובם בחנים ועבודות
17
6, אללה יב.
אבל יש הרבה מבחנים שלא עידכנו גם.