4 תשובות
המ... זאת לא מחמאה את ליטרלי מתארת מה הוא
נשמע סבבה