2 תשובות
כותרת: עבודת חקר על ___
אולי תוכן עניינים אם צריך
מטרת הניסוי: לבדוק האם -גורם משפיע- משפיע על -מושפע-
שאלת חקר: כיצד -משפיע- משפיע על -מושפע-
השערה: -משפיע- ישפיע על -מושפע-
גורמים: גורם 1: נגיד כמות המים-גורם משפיע/בלתי תלוי
גורם 2: גובה הצמח-גורם מושפע/תלוי
בידוד משתנים: גורמים קבועים: טמפ וכאלה
ציוד:
מהלך הניסוי: נגיד ממלאים עציץ בכמות זהה עם אדמה זהה וזרעים זהים טמפ זהה וכו
ואז הגורמים שאתה כן משנה
נגיד כמות המים: בעציץ אחד __ עציץ שני __ עציץ שלישי __
ואז תוצאות בטבלה או גרף או משהו
מסקנה: ככל ש-גורם משפיע- גדול/קטן יותר, ככה -גורם מושפע- גדול/קטן יותר
מה הנושא?