תשובה אחת
כדי שאנשים יתחילו לחשוב עצמם ולהשתמש בשכל שלהם ולהחליט בעצמם.
תחפשי תשובה בסיכומים באינטרנט מה שאני רשמתי זה הכי מתומצת בעולם