2 תשובות
שאלון העדפות מקבלים בתחילת יב'
שואל השאלה:
אבל אני עושה את התהליך
אנונימית