2 תשובות
לשים ספידה
אי אפשר לבטל גם? אם לא תנסי למכור למישהו כי הם חדשות