4 תשובות
לפנות אליו ולהתחיל לדבר.
תשלחי לו הודעה, ותגידי
Lu.
לשאול.
זה אתר אנונימי בכל אופן.
זה כולה אתר. את לא אמורה להתבייש מזה
Lu.