2 תשובות
הדרישה של בעלת הבית על פניו נשמעת מאוד הגיונית ומתחשבת.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
חוקי הצ'ק שנתת הוא ערבון לקיום כל תנאי החוזה. כולל כל התשלומים. שכירות, ארנונה מיים, חשמל, טלפון... כל מה שרשום בחוזה. כדאי לך לבוא בדברים עם חברתך לשעבר, ולבדוק התשלומים שהתחייבה.
חבר טוב מומחה סטיפס
באותו הנושא: