3 תשובות
נשבע הוציאו ממנו הודעת שווא והכניסו אותו לשנתיים בכלא
סוג של רומן זדורוב
שואל השאלה:
אבל מה קרה? מה הוא עשה שחושדים בו?
אשרף חקימי הגבר