4 תשובות
כלום. לא להעלות מלכתחילה
היה טוב וטוב שהיה
החיוך של אחרי..
אנונימית
עייפה למות