2 תשובות
מקומות שאתם אוהבים ביישוב:
(תעשה את הזה של השאלות ואז תעלה כל מה שכותבים עם סקר של כן ולא)
אנונימית
הגרלות
לא פריטים יקרים אבל שיהיה
ומשחקים שיכולים להיות בהגרלה